న కళ్ళు అన్నయ్య లేచిన మొడ్డ మీద పడ్డాయి Telugu Sex Kathalu

Tags

Telugu Sex Stories ఉదయం 6 అవుతుంది.. నేహా కి మెకువ వచ్చింది.. నాన్నమ్మ ఇంకా లేవ లెదు.. కుమారి కూడ లేవ లేదు.. నేహా నిద్ర మత్తు లోనే బాత్ రుం కి వెళ్ళి పాసు పోసుకోని వచ్చి తన బెడ్ ఎక్కింది.. అన్నయ్య మొద్దు నిద్ర లొ ఉన్నాడు.. నేహా మల్లి నడూము వాలుస్తుంది తన కళ్ళు అన్నయ్య లేచిన మొడ్డ మీద పడ్డాయి.. సందీప్ మొడ్డ షాట్ లొ గుడారం లేపి సీలింగ్ చుస్తుంది.. ఎప్పుడూ ఆ ప్రదేశం లొ అంత మార్పు చూడ లేదు నేహా.. నేహా నిద్ర దెబ్బకి పోయింది.. నేహా కళ్ళు పెద్దవి అయ్యయి.. నేహా తన దుప్పటి లొ దూరి ముసుకేసుకుంది.. కాని నిద్ర ఎలా వస్తుంది.. మళ్ళి చూడాలి అనిస్తుంది కాని భయం వేస్తుంది.. చిన్న గా తన దుప్పటి లో నుంచి తల బయటకు తీసింది.. నేహా కళ్ళు అన్నయ్య మొడ్డ మేదనే వున్నయి.. సందీప్ నిద్ర లొ మసులుతుంటే మొడ్డ కూడ కొద్దిగ గాలి లో అటు ఇటు ఊగింది.. నాన్నమ్మ ని చూసింది, గురక పెట్టి నిద్ర పోతుంది.. నేహా మళ్ళి లేచి బాత్రుం వరకు వెళ్ళింది కాని కళ్ళు మాత్రం అన్నయ్య మొడ్డ మీద నే వున్నయి.. కొచం ధైర్యం చేసి రెండూ అడుగులు అన్నయ్య బెడ్వరకు వేసింది.. బాగా నిక్క పొడుచుకోని ఉండటం వల్ల షాట్ కూడా జరిగి సందీప్ బొడ్డు.. దాని కింద చిన్నచిన్న వెంట్రుకలు చార లా షాట్ లొపల వరకు వున్నయి.. షాట్ దగ్గర అవుతున్న కొద్ది వెంట్రుకలు ఎక్కువ అవుతున్నయి.. షాట్ దగ్గర బాగా వున్నయి.. అవి ఏమిటొ నేహా కి తెలుసు.. మొడ్డ గుడారం పైన పూర్తి గా గుండ్రం గా లేదు.. అల గని సూటిగా లేదు.. బాణం లాగా వుంది.. బాగా బలిసిన బాణం.. కోపులేని బాణం.. అదో రకం గా దాని వంపు నేహా కి తెగ నచ్చింది.. ఇంత పెద్దది రోజు ప్యాంట్ లొ ఎలా పడుతుంది.. దీక్ష్ణం గా చూస్తుండి పోయింది.. నేహా కి సెక్క్స్ కొరిక కన్న కొత్త అనుభూతి.. ఏదో కొత్త ది కనుక్కున్న ఆనందం ఉంది.. నాన్నమ్మ నిద్ర లొ దగ్గేసరికి నేహా పరుగున వెళ్ళి తన బెడ్ మీద దుప్పటి లొ దూరింది..
సాయంత్రం సందీప్ నేహా స్కుల్ నుంచి వచ్చారు అప్పుడె.. అప్పటి వరకు నాన్నమ్మ, కుమారి లు పిండి వంట చేసీ.. కుమారి స్టవ్ మీద రాత్రి కి కూర పెట్టి స్నానం కి వెళ్ళింది అత్త ని చూడమని.. నాన్నమ్మ వంట గది లొ కింద కూర్చోని వండీన వి గిన్నెలో సద్దుతుంది.. నేహా రాగానే తన రూం కి వెళ్ళి పొయింది ఎక్కడ తన కి పని చెప్త్తారో అని.. సందీప్ పరుగున వంట గది లొ కి వచ్చి నాన్నమ్మ సద్దుతున్న జంతికలు అందుకున్నడు.. ‘ఒరె .. ఎలాగు వచ్చవు కదా.. పైన స్టవ్ మీద కూర లొ అమ్మ ఉప్పు వేసిందొ లేదొ రుచి చూసి చెప్పరా..’ అని సందీప్ ని అడీగింది.. ‘నాకు రుచి తెలియదు .. ఉప్పు వున్న లేకున్న నాకు ఒకేలా వుంటుంది.. నీకు తెలుసు గా.. నువ్వే చూడు..’ అన్నడు సందీప్.. ‘నేను తాంబుళం వేసుకున్న రా.. పోని అమ్మ స్నానం కి వెళ్ళింది.. అమ్మని అడిగి రా పో..’ అని సందీప్ ని కుమారి రూం కి పంపింది నాన్నమ్మ.. సందీప్ కి అమ్మ అంట్ భయం వెస్తుంది ఈ మధ్య.. సరె అని అమ్మ రూం కి వెళ్ళాడు సందీప్.. బెడ్ రూం తలుపు దగ్గరకి వేసి ఉంది.. తలుపు నెట్టి లోపలికి వెళ్ళాడు.. బాత్రుం తలుపు మూసి ఉంది.. ‘అమ్మ.. కూర లొ ఉప్పు అంటా వేసావా.. నాన్నమ్మ అడిగిరమ్మంది..’ అని కొద్దిగ కంగారుగా నే అరిచాడు డోర్ దగ్గర నుంచోని.. ‘వేసాను…. మళ్ళి మీరు వేయ వద్దు.. కూర అంత పాడుఅవుతుంది.. ‘అని కుమారి లొపల నుంచి బదులు ఇచ్చింది.. ‘అలాగే..’ అని సందీప్ అక్కడ నుంచి కదిలాడు.. సందీప్ కి బెడ్ మీద ఉన్న ట్యాబ్ కనపడీంది.. అది సందీప్ వాళ్ళ అత్తయ్య అంటె హెమంత్ చెల్లెలు US నుంచి వచ్చినప్పుడూ ఇచ్చి వెళ్ళింది.. దాని కోసం రోజు నేహా సందీప్ లు గొడవపడే వారు.. అందుకని సందీప్ అత్తయ్య అక్కడ నుంచి కాల్ చెసినప్పుడు మాత్రమె వళ్ళకు ఇచ్చేది కుమారి.. ఇప్పుడూ ఆ ట్యాబ్ కనపడీన వెంటనే సందీప్ అది అందుకున్నాడు.. అది ఆన్ చేసి.. గేమ్స్ ఎం వున్నయో అని చుస్తున్నాడు.. ఇంత లొ కుమారి లంగా మాత్రమే తన సళ్ళ పైనుంచి చుట్టు కోని బాత్రుం నుంచి బయటకు వచ్చింది.. ఎదురుగా కొడుకుని చూసీ.. కంగారు లో ఒక అడుగు తడబడింది.. కింద పడ పోయీ తనను తాను సముదాయించుకుంది.. కాని కుమారి చుట్టున్న లంగా ఒక పక్కకు జారి కుమారి కుడి సళ్ళు బయట కు వచ్చింది.. అది చూసిన సందీప్ కళ్ళు ఆర్పకుండా నోరు తెరిచి అలాగే చుస్తుండీ పోయాడు.. కుమారి సళ్ళు అంత పెద్దవి కావు.. చిన్నవి కావు.. కాలేజ్ అమ్మయి ల సళ్ళు లా వున్నయి.. అది స్టిఫ్ గా.. కింద తన ఊహ కు అందని అమ్మ తొడలు నున్నగా.. తెల్లగా.. బలిసి ఉన్నయి.. వాతిని చూస్తు వున్న సందీప్ చెంప మీద చేయి పడీంది.. అది అమ్మ చెంప దెబ్బ… దెబ్బ తగిలినట్టు కూడ లేదు సందీప్ కి.. మళ్ళి ఈ సారి అమ్మ ఆపకుండా పిడి గుద్దు లు గుత్తుతుంది సందీప్ వీపు మీద.. ‘ఇంకా ఎం చెస్తున్నవ్ ఇక్కడ.. అసలు ఆ ట్యాబ్ ఎందుకు నీకు.. దాన్ని ముట్టుకోవద్దు అని చెప్పనా..’ అని సందీప్ ని కొట్టి అక్కడ నుంచి నెట్టెసింది.. అంత కు ముందు అమ్మ తిడితేనే కళ్ళలొ నీళ్ళు తిరిగేవి సందీప్ కి.. కాని ఇప్పుడు అమ్మ సందీప్ ని చితక బాదింది.. అయినా సందీప్ కి చిమ కుట్టినట్టు కూడ లేదు.. సందీప్ అడుగు లు వంట గది వైపు పడ్డాయి.. కుమారి ఆ లంగా తొనే బెడ్ మీద చతికెల పడింది..


EmoticonEmoticon

గమనిక: ఈ బ్లాగు యొక్క సభ్యుడు మాత్రమే వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యగలరు.